GRÖNVALL & PARTNERS
Verksamhet


Grönvall & Partners förenar juridisk kompetens med lokal närvaro. Vi arbetar med allmän juridik åt privatpersoner och företag — inklusive förmedling av rättshjälp och rättsskydd — och kan biträda inom bl a följande rättsområden.

Obestånd

Grönvall & Partners arbetar med uppdrag som konkursförvaltare, rekonstruktör och likvidator. Vidare arbetar vi med rådgivning i obeståndsfrågor såsom återvinning, pantsättning m m.

Affärsjuridik

Grönvall & Partners åtar sig uppdrag inom företagsjuridik med avtal inför köp och försäljning av företag, anställningsavtal, tvister vid domstol och skiljeförfarande.

Arvs- och familjerätt

Verksamhetsområdet omfattar alla typer av familjerättsliga ärenden såsom bodelning, generationsskifte, vårdnadstvister m m.

Fastighets- och entreprenadrätt

Medarbetarna i Grönvall & Partners har mångårig erfarenhet av handläggning med tvister inom rättsområde och frågor om fastigheter, arrende och hyror.

Brottmål och allmän juridik för privatpersoner

Grönvall & Partners åtar sig uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål samt försvarare i ekobrott. Vi åtar oss också uppdrag som offentliga biträden i förvaltningsdomstolar som t ex LVU, LVM och migrationsärenden. I övrigt biträder vi privatpersoner som hamnat i tvist inom områden som t ex i samband med äktenskapsskillnad, fel i fastighet eller fordringsförhållande.

Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar krav som en konsument riktar mot en advokat i anledning av en advokattjänst.

© 2013 Grönvall & Partners.       info@gronvallpartners.se       Ladda hem våra allmänna villkor.