GRÖNVALL & PARTNERS
Verksamhet


Grönvall & Partners - En skånsk konkursförvaltarbyrå

Om oss

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB bildades 2014 genom sammangåendet mellan Advokatfirman Bergman & Persson HB, Advokatfirman Lewold AB samt Grönvall Advokatbyrå AB. Byråerna bedriver våra respektive verksamheter under det gemensamma firmanamnet. Tillsammans har vi decennier av erfarenhet av advokatverksamhet. Vi har kontor på Lilla Strandgatan 19, Landskrona, och Kaliforniegatan 1, Helsingborg.

Se mer här.

Om våra tjänster

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB består av 14 medarbetare varav sju jurister. Samtliga tre samgående advokatbolag bedriver bl.a mångårig verksamhet med konkursförvaltning. Vidare bistår vi ett nätverk av företagare och privatpersoner i alla deras rättsliga angelägenheter. Vår målsättning är att bygga långsiktiga relationer med våra klienter. Därigenom rustas de för att förebygga och lösa tvister. Genom vår breda kunskap och gedigna erfarenhet ser vi till mer än den akuta situationen så att hänsyn tas till våra klienters hela verksamhet. Oavsett om det är ert liv eller företag som står inför en förändring, en affärsmöjlighet eller tvist: låt oss hjälpa er till bästa möjliga resultat. Vi arbetar huvudsakligen inom följande verksamhetsområden. Obeståndsrätt (företagsrekonstruktion, konkursförvaltning, likvidation), skatterätt, hästjuridik, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, avtalsrätt och köprätt.

Se mer här.

Om våra villkor

Våra allmänna villkor för advokatuppdrag hittar ni här.

© 2013 Grönvall & Partners.       info@gronvallpartners.se       Ladda hem våra allmänna villkor.