GRÖNVALL & PARTNERS
En skånsk konkursförvaltarbyrå

Grönvall & Partners – rätt råd i rätt tid.
GRÖNVALL & PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB

Grönvall & Partners Advokatbyrå KB består av 14 medarbetare varav sju jurister. Samtliga tre samgående advokatbolag bedriver bl.a mångårig verksamhet med konkursförvaltning. Vidare bistår vi ett nätverk av företagare och privatpersoner i alla deras rättsliga angelägenheter. Vår målsättning är att bygga långsiktiga relationer med våra klienter. Därigenom rustas de för att förebygga och lösa tvister. Genom vår breda kunskap och gedigna erfarenhet ser vi till mer än den akuta situationen så att hänsyn tas till våra klienters hela verksamhet. Oavsett om det är ert liv eller företag som står inför en förändring, en affärsmöjlighet eller tvist: låt oss hjälpa er till bästa möjliga resultat.

TRE ADVOKATBOLAG GÅR SAMMAN

Advokatfirman Bergman & Persson HB, Advokatfirman Lewold AB samt Grönvall Advokatbyrå AB har från och med den 1 januari 2014 gått samman och kommer fortsättningsvis att bedriva våra respektive verksamheter under det gemensamma firmanamnet GRÖNVALL & PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB. Vi har kontor på Lilla Strandgatan 19, Landskrona, och Trädgårdsgatan 9, Helsingborg. Grönvall & Partners Advokatbyrå KB består förnärvarande av 14 medarbetare varav 7 är jurister. Förutom konkurs- o obeståndsrätt inriktas verksamheten på allmän affärsjuridik, civil- och brottsmål samt fastighets- o entreprenadrätt.

Våra Kontor:

Helsingborg
Landskrona

Våra medarbetare.

© 2013 Grönvall & Partners.       info@gronvallpartners.se       Ladda hem våra allmänna villkor.